arrow

Zjawiska pogodowe

Jest to przebieg resublimacji. Kryształki mogą kiełkować po zjednoczeniu oraz czasami tworzą czułe pierzaste układy. Szadź jest to zamrożona rosa. Wypływa ona jeśli rosa powstanie, nim gorączka osłabnie poniżej 0°C, natomiast następnie wiąże. więcej »


arrow

Budowa i własności wody

Wyróżnia się siedem podstawowych układów krystalograficznych. Lód zaliczamy do układu heksagonalnego, w którym atomy tlenu znajdują się w rogach graniastosłupa o podstawie sześciokąta, a w środku nie ma żadnego atomu. Stąd kryształy lodu mają sześciokrotną oś symetrii. więcej »arrow

Brzuchomówstwo

Gdy nie może zablokować facjaty, przynajmniej stara się sprawiać wargami tylko najkonieczniejsze manewry. Wspiera mu okoliczność, iż często korzystny jest tylko niepłowy, chudy szept. Prądy warg produkują się ukryć tak dobrze, iż niektórzy rozumują, iż głos artysty wychodzi z głębi jego padła, stąd nazwa brzuchomówcy. więcej »


arrow

Powstawanie płatków śniegu

Tworzące się płatki mogą mieć, podrzędnie od gorączki natomiast wilgotności płatek śniegupłatek kataru powietrza obce szkice. Przeważnie są to sześcioramienne proporcjonalne gwiazdki. Mogą również mieć system płaskich sześciokątnych płytek, igiełek, słupków, rolków, natomiast czasem nieregularnych kostek. więcej »


arrow

Jak powstaje burza?

Drobiny zderzają się ze sobą i wymieniają ładunki, przez co przestają być obojętne. Dzięki prądom wznoszącym i grawitacji ładunki następuje separacja czyli rozdzielenie ładunków. Ładunki ujemne gromadzą się na dole chmury, a dodatnie na górze. więcej »