arrow

Budowa i własności wody

Wyróżnia się siedem podstawowych układów krystalograficznych. Lód zaliczamy do układu heksagonalnego, w którym atomy tlenu znajdują się w rogach graniastosłupa o podstawie sześciokąta, a w środku nie ma żadnego atomu. Stąd kryształy lodu mają sześciokrotną oś symetrii. więcej »


arrow

Brzuchomówstwo

Gdy nie może zablokować facjaty, przynajmniej stara się sprawiać wargami tylko najkonieczniejsze manewry. Wspiera mu okoliczność, iż często korzystny jest tylko niepłowy, chudy szept. Prądy warg produkują się ukryć tak dobrze, iż niektórzy rozumują, iż głos artysty wychodzi z głębi jego padła, stąd nazwa brzuchomówcy. więcej »arrow

Powstawanie płatków śniegu

Tworzące się płatki mogą mieć, podrzędnie od gorączki natomiast wilgotności płatek śniegupłatek kataru powietrza obce szkice. Przeważnie są to sześcioramienne proporcjonalne gwiazdki. Mogą również mieć system płaskich sześciokątnych płytek, igiełek, słupków, rolków, natomiast czasem nieregularnych kostek. więcej »


arrow

Jak powstaje burza?

Drobiny zderzają się ze sobą i wymieniają ładunki, przez co przestają być obojętne. Dzięki prądom wznoszącym i grawitacji ładunki następuje separacja czyli rozdzielenie ładunków. Ładunki ujemne gromadzą się na dole chmury, a dodatnie na górze. więcej »


arrow

Widzenie w ciemnościach - noktowizory

Trafiają one na ekran pokryty luminoforem, który pod wpływem uderzających elektronów emituje obraz widzialny, podobnie jak w telewizji. W urządzeniu następuje wzmocnienie sygnału dochodzące do czterdziestu tysięcy razy. Uzyskiwany obraz kierowany jest na okular, którego konstrukcja umożliwia dopasowanie noktowizora do oczu obserwatora. więcej »